Det spektakulære

“Likevel blir man slått av en vesentlig forskjell når man sammenlikner med senere tiders karismatiske kristendom. Når merkelige mirakler inntreffer, gjør ørkenfedrene alt for å tone dem ned. De går til og med så langt som til ikke å ville kjennes ved det som har hendt. Iblant hender det at de viser stor uvilje mot å gjøre under. Bak denne holdningen finnes et imponerende klarsyn og distanse. Innsikten i at ethvert under innebærer en fristelse. Hele tiden bevisste om at faren for å skape bevegelse gjennom det spektakulære, og om hovmodet som den vanskeligste og mest forræderske av alle synder, avviser de enhver fristelse til å slå mynt på det merkverdige.” 

(Halldorf 1994, 41)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s