Misjonær

For evangeliske menighetsmedlemmer:

– så referer ordet til noen som drevet av Kristi kjærliget, forlater sin familie og sine venner for å flytte til en annen kultur hvor de deler de gode nyhetene om Jesus Kristus.

For den sekulære verden:

– så betyr ordet noen som arrogant tar for gitt at de vet bedre enn alle andre. Disse fanatiske intolerante menneskene ønsker å overvinne noen ellers lykkelige og uskyldige mennesker som ville hatt det lang bedre om det ikke var for alle disse religiøse konfliktene.

Også for muslimer har ordet med seg mye bagasje:

– Siden kolonialismen tok med seg misjonærvirksomhet til Asia, Midt-østen, Africa og Latin Amerika, så forstås misjonær som noen som flytter til deres land for å delta i hjernevasking og kulturendrende aktiviteter som baner vei for vestlige ideer og umoralks livsstil. Noe som til sist åpner muligehten for vestlige styresmakter å en dag ta herredømmet over deres land og deres folk.

Misjonærene selv ønsker slettes ikke være arrogante, utolerante fantantiske bærere av religiøse konflikter. De ønsker å representere Jesus, ikke deres hjemlands styresmakter, og de blir skuffet når de skjønner hvordan de blir oppfattet.

– Rick Love, 4. Feb 2011, Seattle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s