Tre teologiske bærebjelker

Når vi tenker teologi, fungerer ofte noen perspektiver som bærende elementer i hvordan vi forstår resten. Hvilke perspektiver bør vi da se til? Her er mitt forslag:

1 Forsoning
Der er mange bilder på forsoning i bibelen både i GT og NT, men det er bare én virkelig forsoning, og den finner sted i Jesu Kristi død og oppstandelse. Gjennom han så forsoner Gud mennesket med seg selv, en gang for alle.

2 Inkarnasjon
Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss. Gud ble menneske. I dette ligger retningen og mønsteret for hva Gud hadde tenkt at sin ypperste skapning skulle være, og i dette mennesket Jesus, gir Gud seg til kjenne for verden.

3 Guds rike
“Født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korstfestet død og begravet..” Vent litt, hvor ble det av Jesu liv som er beskrevet i de fire evangeliene? Har det ingen betydning? Jesus levde og forkynte at Guds rike har kommet nær, som til sist handler om Jesus selv og hans herredømme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s