Kirke og institusjon

“They [Priests] can´t resolve conflicts between individuals and institutions because they represent the very institutions that are thought to be causing the problems in the first place.”

Heat and Potter(2004, 258) gjentar det vi har har hørt flere ganger, nemlig at det finnes en generell skepsis til institusjoner.

Kirker har et tillitsproblem og noe må også tilskrives dens institusjonelle karakter. Hvordan er det mulig som kirke å vinne tillit i en slik situasjon?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s