Å dele

Global verden
Håp står mot håp
Han tenker på sine barn
i sin kamp for brød, en annens død

Du er ikke rettferdiggjort
Det er ikke rett
Det er en annen vei, som du ikke har sett.
Gi meg to fisker, gi meg fem brød.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s