Gunnar goes God

Ingen lang filmanmeldelse her men et kort refleksjon. Hjernefoskeren presenterer et syn på religion som det også ser ut til at Gunnar selv har, og som jeg tror er litt typisk i vestlig kultur. Forklaringen var som følger:

En drøm er en oppslukende virkelighet, men når du våkner opp så er hverdagsvirkeligheten mer konsistent og helhetlig og den er overlegen i forhold til drømmen. Men med religion er det litt anderledes sier han. Da opplever man en virkelighet som gjerne gir mer svar enn den virkeligheten vi daglig forholder oss til. For noen personer blir det bare denne virkeligheten som teller. Man er altså religiøs når en religiøse virkelighet begynner å telle mer enn den vi møter mer direkte.

Hvis vi tenker på dette så handler det altså om at religion er en slags unnslippelsesmekanisme.

Jeg er enig at mye religion og spesielt nyåndelighet passer veldig godt til denne beskrivelsen, og kanskje også en del kristne retninger. Alikevel kan jeg ikke godta denne som normal kristen tro på grunnlag av inkarnasjonens natur. Han som var i det høye og meningsfulle forble ikke der, men søkte ned i det jordiske og ble menneske. Det er altså ikke en unslippelse Jesus gjorde, men helt motsatt. Han søkte ned i vår virkelighet. På samme måte tenker jeg kristen modenhet ikke handler om å rømme, men være en aktør i verden Gud skapte. Kristen tro er ikke å si at en åndelig usynlig virkelighet er mer virkelig enn den matrielle. Det matrielle er like virkelig som det usynlige. Samtidig så er det det matrielle og mye av det usynlige underlagt forgjengelighet mens Guds rike som man ikke kan se er uforgjengelig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s