Utklipp fra Hans Nielsen Hauges vennebrev

…når du taler med noen, så skal du forkynne dem evangeliet – det glade budskap om de evige goder som Gud vil gi. – Spør så om de vil motta dette. Svarer de ja så overbevis dem om at de må avlegge all urettferdighet, forakte verden og iføre seg Guds hellige og rettferdige kledning … Sier de at de ikke kan fordi de er så fulle av synd, så spør om de vil. Vis dem så til Jesus hvor det er kraft å få for hver den som vil fornekte seg selv og alt som er i verden .. Sier de at de må være i verden og arbeide, så svar at vi først skal arbeide på vår salighet med frykt og beven for vår skatt er i himmelen, og at vår gjerning skal være å arbeide til Guds ære. Be dem at de ikke rådslår ned kjøtt og blod, men gir Ånden rom. Han lærer oss og minner oss på alle ting som er gagnlig til evig liv… Gud gi oss alle kraft til dette og stå oss bi med sin sannhets Ånd. Det bes det om for hver av Jesu elskere”.

Kunne du brukt samme ord og vendinger i dag?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s