“Gammel tro i nytt land”

Fredag 21. mai leverte jeg min masteroppgave som er et resultat av 1 års arbeide. Føltes veldig bra. Tittelen på oppgaven er “Gammel tro i nytt land: Utfordringer i tro og praksis blant chin-ungdom i Norge”, og er en kvalitativ undersøkelse med misjonsteologiske drøftinger.
Her ser du innholdsfortegnelsen:

Del I: Innledning
Kapittel 1 Bakgrunn for problemstilling
Kapittel 2 Problemformulering og forskningsspørsmål
Kapittel 3 Forskningssituasjon
Kapittel 4 Metode

Del II: Tro og trospraksis i Burma og i Norge
Kapittel 5 Disposisjon av oppgaven
Kapittel 6 Chin-folkets bakgrunn i Burma
Kapittel 7 Tro og trospraksis i Norge

Del III: Endringer og utfordringer
Kapittel 8 Ytre endringskrefter
Kapittel 9 Indre endringskrefter
Kapittel 10 Utfordring 1: Felleskap som gir rom
Kapittel 11 Utfordring 2: Tro som gir mening
Kapittel 12 En vei fremover
Kapittel 13 Oppsummering og bemerkninger

Har samlet en ressurser i henhold til nedenfor stående tag. Om du arbeider med det samme, ta kontakt.

Tags: Chin-studies, kontekstualisering, kultur, tro og praksis, immigrasjon, religion, integrasjon, etnisk menighet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s