Dekonstruksjon

Kanskje du visste at dekunstruksjon er en av de dype drifkreftene i postmoderne tanke. Kom over en fin fin spøk for oss som har har sammsfunnvitenskapelig humor ;-)

Her er noen podcast som blant annet tar for seg en filosofisk diskusjon angående kirke og dekonstruksjon:

o theological-philosophical-conversation-session-1-part-1
o part-2-2007-theological-philosophical-conversation-session-1
o session-2-2007-theological-philosophical-conversation
o session-3-2007-theological-philosophical-conversation
o session-3-part-2-2007-theological-philosophical-conversation

Men jeg advarer, dette er heavy stoff ;-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s