Hersker

Hvem er som du, Herre, Allhærs Gud?
Herre, du er mektig
og omgir deg med troskap.
Du hersker over det stolte hav;
når bølgene reiser seg, stiller du dem.
Du knuste Rahab som en fallen kriger,
dine fiender spredte du med din sterke arm.
Din er himmelen, og din er jorden;
du har grunnlagt verden og alt det som fyller den.
Landene i nord og sør – du har skapt dem,
Tabor og Hermon jubler over ditt navn.
Du har en arm med veldig kraft,
sterk er din hånd, din høyre er løftet.
Rettferd og rett er din trones grunnvoll,
miskunn og troskap går foran deg.

Salme 89:9-15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s