Skriveprogram for masteroppgave

Neste halvår består blant annet i en hel masse skriving. Vanligvis må en velge mellom å ha et laaangt word dokument eller ha et kapittel i hvert dokument. Da blir det lett å miste oversikten. Jeg tror jeg har bestemt meg for å skrive hele masterprosjektet i Scrivener. Det ser ut til å være langt mer fleksibelt enn word. For å holde styr på bibliografier så bruker jeg [Bookends] på en litt forenklet måte (og den spiller på lag med både Scrivener og MS Word).

[Ta en titt på Scrivener her]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s