Liberale kirkers tilbakegang

I forbindelse med en bokomtalen skriver Ove Konrad Hansen ved misjonhøyskolen på sin [blogg]

“…I nordiske folkekirker virker det som om majoriteten av kirkeledere, og mange lekfolk, lider under den illusjon at vi her kan utvikle noe helt nytt i kirkehistorien. Nemlig kirkesamfunn og enkeltmenigheter som, på tross av at en oppgir Bibelen som autoritet i mange spørsmål, og lar seg styre av folkemeningen (majoriteten er jo tross alt døpte og medlemmer av folkekirken) i både etiske og mange læremessige spørsmål, fremdeles skal kunne være levedyktige kirker med et frimodig og levende Kristusvitnesbyrd.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s