Skulder ved skulder med en ateist?

Prøver av og til å provosere litt med postene mine, men vet ikke helt om jeg klarer det. Vel, her er et nytt forsøk :-)

Jeg har noen ganger argumentert for et grenseløst felleskap, hvor det ikke kreves at du er kristen for å være med. Så lenge en kan delta i felles prakis så er det bra og godt nok. Spørsmålet mitt nå er hvor langt vi gå i denne tenkningen. Fransiskushjelpen i Oslo går meget lang og engasjerer omlag 200 frivillige og 20 ansatte. Virksomheten består av diakonalt arbeid i besøkstejeneste, pleietjeneste, sorgtjeneste og gatetjeneste. For å delta som frivilige her kreves ingen spesifikk religiøs tilhørighet eller tro. Det kreves imidlertid egnethet til oppgaven.

Kunne vi jobbe skulder ved skulder med ateister og andre i våre menigheter i en slik tjeneste? For å argumenter for dette så har jeg følgende innspill:
1 Det å få med ikke-kristne i å tjene andre er forsåvidt et steg på veien mot å la en finne igjen sann menneskelighet slik Gud hadde tenk. Nemlig å tjene og elske hverandre i motsetnign til å skade og hate hverandre. Jeg vil selvølgelig holde fast at en aldri fullt ut kan gjenfinne sann menneskelighet uten gjennom troen på Jesus. Hjelpepraksisen vil kanskje minne mange om det liv de var skapt for å leve i Han.
2 Det alt for mye nød i verden til at vi kan ta hensyn til at folk er kristne eller ikke, og mange av de kristne(inkludert meg?) er jo så opptatt med sitt eget at de ikke har tid til å være med å lindre og lege den nød som finnes i verden.

Hva er motargumentene?

One thought on “Skulder ved skulder med en ateist?

  1. Fransiskushjelpen er fantastisk, så mange utrolig bra folk der. Og jeg mener helt klart at det er en god ting å jobbe side om side med ikke-troende. Definitivt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s