Søndagskolekurs for chin-ledere

spkurs09I oktober så hadde NBUF kurs i Sandnes for ledere fra Immanuel Sandnes og Zion Egersund hvor Gunnhild Røysland undeviste om hvordan en kan bruke spell levende. Vi håper dette vil gjøre det både lettere, bedre og gøyere å være med på søndagskole :-) eller kanskje vi skulle si bygge og engasjere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s