Stat, kirke og imperium

Var på forelesning med en egyptisk biskop som lever i muslimsk-dominerte Egypt. Han sier følgende om forholdet mellom stat/makt og kirke (fri gjengivelse av hans argumentasjon):

Den kristne tro trenger ikke slektskap til en bestemt familie.
Den er ikke for én spesiell etnisk gruppe, én bestemt kultur eller språk.
Den trenger ingen stat med grenser, en hellig by eller bygning.

Evangeliet er grenseløst og inkluderer alle mennesker og kulturer.

Allerede før keiser Konstantin innførte kristendommen som statsreligion så var evangeliet spredd rundt hele middelhavet. Når da kesieren bestemte at det skulle være romernes religion så gikk evangeliet fra å være grenseløst og uavhenging av steder, til å bli det romerske imperiets religion og dermed vestens religion. Altså for veldig mange så ble det fiendens religion slik som den så tydelig er blitt i dag.

Og han konkluderer med at koblingen mellom stat og kirke var et stort feiltrinn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s