Reduksjonisme

Ressurser = penger
Ansvarligehet = makt
Relasjoner = sex

3 thoughts on “Reduksjonisme

  1. He he. Litt kryptisk kanskje men reduksjonisme er som regel et ord brukt i negativ betydning. Vår kultur, spesielt media er eksperter på å isolere penger, makt og sex. Det kan være lett å tenke at et greit forhold til penger, makt og sex løser gjør at man er på den sikre siden. Min påstand er at disse tre ordene bare er en del av noen større og mer omfattende begrep som er superviktige. De er også helt grunnleggende i den bibelske fortelling. Den handler om mennesket(1. Mos) som skulle ble satt til å forvalte ressurser på en ansvarlig måte i gode relasjoner til hverandre :) og det gir oss muligens litt hjelp til å skjønne hva sann menneskelighet er.

  2. Forresten er det interresant at vi tenker på disse ord som ord med negative konnotasjoner. Det er jo egentlig gode og nyttige ting vi her snakker om ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s