Hvordan Gud forandrer liv

Inspirasjonisme
Hvis jeg bare blir inspirert nok så kommer jeg til å gjøre endringer i eget liv.
-Slår meg at mye av tankegangen har vært omtrent slik. I alle fall i en god del karismatiske og pinsemiljøer.

Modellering
Pågående prosess av bevisst ikledelse av Kristi sinn og karakter.
-Ingen “instant” helliggjørelse altså.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s