relativisme og toleranse

“Alt går, og ingen ting er bedre enn noe annet.” Er en relativistisk teologi, politikk eller filosofi mer tolerant enn noe annet? Trenger vi mennesker som virkelig tror noe, noen som gjør at toleranse blir utfordret, prøvd og oppøvd?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s