Evangeliet vs miljøvern

miljøNår vi snakker om sosialt engasjement, eller miljøvern så har det en egen evne til å fremkalle en konservativ reaksjon som går sånn sirka: “Vår oppgave er å forkynne evangeliet, ikke drive med alt det andre!”. På en måte så har jeg lett for å ta den veien selv, spesielt når jeg ser hvordan enkelte hopper på miljøværnbølgen som et rent kirkepolitisk og kirkesamfunnsmessig måte å få fokuse vekk fra homofili, eller andre stridigheter. Min grunnleggende holdning er at vårt kall først og fremst er å forkynne frelsen i Jesus Kristus. Samfunnets problemer sitter til syvende å sist i mennesket selv, i hver enkelt person.

Hva er da poenget med et kristent engasjement som går ut over den direkte muntlige proklamasjon av evangeliet? Er ikke det bare en avsporing? Er ikke gode gjeninger kun for at folk skal “prise deres Far i himmelen”? La oss se tilbake til Edens hage. Her ble mennekset skapt i Guds bilde og satt på jorden som Guds stedfortredere for å forvalte og råde over jorden. Deretter leser vi om fallet som gjør at mennesket ikke lengre kan si å avspeile Guds bilde på en sann måte. Men Gud gjør mennesket nytt i Jesus Kristus som er Guds bilde. Målet med Guds frelsesgjerning i Kristus er nettopp at mennekset igjen skal representeere et sant bilde av hvem Gud er.

I lys av dette ser vi at om vi bare proklamerer evangeliet i ord, så blir det merkelig om ikke dette også førte med seg at vi mer og mer lever som rettferdige og sanne forvaltere av hva Gud har betrodd oss i denne verden. Sett fra utsiden, så vil forkynnelse uten at vi i stadig større grad fyller vår plass i skapelsen, lett gi konklusjonen at evangeliet er unyttig og meningsløs lære som handler om noen mennesker som søker sin egen velstand, ære og selvopprettholdelse. På den måten vil ting som sosialt engasjement eller rettferdig og god forvaltning, styrke vårt vitnesbyrd om at han vi forkynner, virkelig er veien, fordi Guds bilde, Kristus, den andre adam blir synlig gjennom oss. Vi er ikke i mål om mennesker blir frelst, vi lengter etter å se at Kristus stadig vinner skikkelse i hver enkelt.

Når et menneske som har hatt et særlig ødelagt liv vender om til Jesus, blir det veldig tydelig at livet brått endrer seg. En blir kanskje løst fra alkoholisme, en begynner å vaske sitt eget tøy igjen, en begynner å bry seg om andre, en begynner å tilgi og til å med drømme om fremtiden. Det livet som var så ødelagt begynner å livne til igjen. En person som på denne måten blir mer menneske enn han eller hun har vært på lenge, skaper tro hos folk. Kanskje det er de helt enkle tingene som for eksempel at en husker sin families bursdag, som blir sjokkerende overaskende. Når de får se at ting begynner å fungere så er det personens menneskelighet, som presser spørsmål om at Jesus ikke bare er sant menneske men også sann Gud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s