Kultur og kreativiet

Hvis modernismen og den industrielle revulusjon gjorde mennesker til produserende industriarbeidere, så tenker jeg at arbeid er så grunnleggende viktig for at mennesket skal fungere, at arbeideridealet ikke er det verste å ha. Som jeg nevnte i en tidligere post, så arbeidet en før for å få mat og klær til seg selv og til familie, til forskjell fra konsumerkulturen hvor en arbeider for å kunne konsumere mer, ofte til seg selv. Det som var problemet som industriarbeider, var at det var lite rom for kreativiet. Alt skulle passe inn i mønsteret uten avvik. I konsumersamfunnet så er mulighet for kreativ utfoldelse større. Kreativiteten handler om å skape seg selv og sitt liv gjennom hva en kjøper av varer, opplevelser eller levested. Altså en mye selvsentrert kreativitet som til og med får oss til å kjøpe. Jeg tror mange opplever at underholdning og konsumering ikke gir noen særlig tilfredshet. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få’. Om kirken kan gi mennesker rom for å bruke sin kreativitet i tjeneste for andre, tror jeg vi har fått til mye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s