Identitet og landegrenser

identietJeg kjenner noen unge mennesker både romania og fra estland som bor og arbeider i Norge. De fortalte at mange av deres venner også jobbet i andre europeiske land. Å leve lenge i Norge vil selfølgelig prege ens egen identitet og tilhørighet. Fri flyt av mennesker, informasjon og varer på kryss av landegrenser vil uten tvil prege vår selvforståelse. Det er ikke lenger kristentroen, eventyrene om Espen Askeladd og andre norske myter som alene utgjør et samlingspunkt. Det er mulig å ha dobbel identitet både når deg gjelder statsborgaerskap og opplevelse av nasjonal tilkytning, men det er “..vanskeligere å være halvt katolikk og halvt muslim, fordi religion i motsetning til statsborgerskap refererer til udelelige identiteter”(Huntington). Kanskje betyr også en oppsmuldring av nasjonal identiet, en økt betydning for overnasjonale identiteter som er knyttet til religion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s