Jehovas vitners evangelium

Lørdag da jeg spaserte hjemover ble jeg stoppet av en mann som delte ut Vakttårnet. Siden jeg hadde litt tid, bestemte jeg meg for å snakke litt med han. Det er lett å lage vitser om folk som er anderledes. Vi glemmer lett at de også er helt vanlige mennesker ikke så ulike oss selv. Han jeg snakket med hadde virkelig søkt flere læreretninger og endt opp med at Jehvas vitner var det rette.

Jeg har ikke lest så inngående om hva de lærer, men dette var noe av det samtalen lærte meg: De ser ut til å bytte ut Adams fall i edens hage, med historien om Babels forvirring. Det betyr at deres syndefall er at mennesket ble forvirret, og dermed ligger frelsen i det å få klarhet i forvirringen. Det betyr også at de satser alt på en kognitiv oppklaring og opplysning noe som jeg også tror gjenomsyrer innholdet av vakttårnet osv. Å flytte fokus fra edens hage til babylons tårn, betyr også at Jesus som den andre Adam ikke får samme betydning. Det er bare Gud som er fremtredende i historien om babylons tårn, og ikke den treenige Gud som skapte mennesket i sitt bilde. Han sa også at troen var for han et system. Dette er en grunnlegge forskjell fra evangeliet om personen Jesus Kristus. Vi forkynner ikke et system men Jesus Kristus.

3 thoughts on “Jehovas vitners evangelium

  1. Hei. Fant av en slump siden din. Fant en artikkel i Vakttårnet av 15.april 1999. Ser ut som om du har misforstått de litt.

    “Ettersom Jesu liv ble overført fra himmelen til en kvinnes morsliv, ble han født som et fullkomment menneske som var ubesmittet av Adams synd. Han hadde muligheten til å leve evig på jorden. Adam var likeledes blitt skapt som et fullkomment menneske med utsikter til å leve evig på jorden. Apostelen Paulus hadde likheten mellom disse to mennene i tankene da han skrev: «’Det første menneske, Adam, ble en levende sjel.’ Den siste Adam [Jesus Kristus] ble en livgivende ånd. Det første menneske er av jorden og dannet av støv; det annet menneske er av himmelen.» — 1. Korinter 15: 45, 47.

    11 Likheten mellom disse to — de to eneste fullkomne mennene som har levd på jorden — blir framhevet av Bibelens uttalelse om at Jesus «gav seg selv som en tilsvarende løsepenge for alle». (1. Timoteus 2: 6) Hvem var det Jesus tilsvarte? Han tilsvarte Adam da Adam fremdeles var et fullkomment menneske. Den første Adams synd førte til at hele menneskeheten ble dømt til døden. Det offer som «den siste Adam» brakte, utgjør grunnlaget for utfrielse fra synd og død, slik at vi kan få leve evig. Tenk på hvor dyrebart Jesu offer er! Apostelen Peter skrev at «det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, [vi] ble utfridd». Nei, «det var med dyrebart blod, som blodet av et lyteløst og plettfritt lam, ja Kristi blod». — 1. Peter 1: 18, 19.

    12 Bibelen gir en fin beskrivelse av hvordan fordømmelsen av menneskeslekten, en fordømmelse til døden, vil bli opphevet. Den sier: «Liksom følgen av én overtredelse [Adams] var fordømmelse for alle slags mennesker, så er også følgen av én rettferdiggjørende handling [hele Jesu ulastelige livsløp, som kulminerte i hans død] at alle slags mennesker blir erklært rettferdige til liv. For liksom mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes [Adams] ulydighet, så skal også mange bli stilt som rettferdige ved den enes [Jesu] lydighet.» — Romerne 5: 18, 19”.

  2. Når jeg skriver at de har byttet ut edens hage med babylon, så fant jeg også ut at det ikke stemmer med JV offesielle lære. Men jeg vil allikevel holde fast på at det var et godt bilde på hva som ble synlig av forskjell i denne samtalen som jeg hadde.

    men burde vel endret innlegget i til at “i praksis så ser JV ut til å ha byttet ut …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s