Team-helg

d19d243f5e68994e1bfe6044e30cc8ac.jpgSom mange av dere vet så der det ca 40 personer som reiser til Thailand på teamtur med NBUF til sommeren. Disse var samlet på Ålgård 24.-26. oktober. Helgen var fokursert rundt Chin-, Karen- og Lahufolkene som lever i grenseområdet mellom Thailand og Bruma.

På Gudstjenesten så sang chinungdom først en sang på chin, og deretter på norsk. Det minnet meg om at om noen år, så vil språkbarrierene som nå ser veldig store ut, fremtre ganske anderledes. Vi er ikke så langt fra hverandre som vi som vi lett tenker når vi ikke forstår språket.

Austine og flere chinungdom fra Egersund sang under gudstjenesten.

Austine og flere chinungdom fra Egersund sang under gudstjenesten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s