Religion and Global issues

null

"Religion and global issues" er navnet på kurset jeg nå tar. Stikkord er: empire, international relations, war, justice, modernism, postmodernism, globality, etics, politics, sociology, civil society, religion osv. Hadde ikke tenkt at disse faktorene akkurat utgjorde en god preken, før jeg fikk høre Tom Wright, en forkynner jeg liker veldig godt, ta opp en rekke av det samme vokabularet. Nå var det nok ikke i en menighet, men heller på et universitet han forkynte.

The Christian Challenge in the Post-Modern World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s